Mieskaveritoiminta

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.

Mieskaverit ja lapset tapaavat toisiaan keskimäärin 2–4 kertaa kuukaudessa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Tärkeintä on, että toiminta on kaikille osapuolille kivaa!

Toiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Välittäviä aikuisia ei ole koskaan liikaa lapsen ja nuoren elämässä. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu.

Mieskaveritoiminta on alkanut Pienperheyhdistyksen jäsenistön – yksin lastaan kasvattavien äitien – aloitteesta vuonna 1992. Mieskaveritoimintaa alettiin laajentaa Uudeltamaalta muualle Suomeen RAY:n tuella 2012. Pienperheyhdistys ry toimii valtakunnallisena taustayhteisönä muiden järjestöjen ylläpitämälle mieskaveritoiminnalle sekä ylläpitää mieskaveritoimintaa Uudellamaalla. Pienperheyhdistys ry tukee ja opastaa kumppanijärjestöjään mieskaveritoiminnan järjestämisessä mm. tiedottamalla ja tarjoamalla yhteistyöverkoston. Mieskaverit-tavaramerkin omistaa Pienperheyhdistys ry.

Vuonna 2012 käynnistetyn Pikkukaveria ei jätetä -projektin kautta toiminta laajeni ensin neljälle uudelle paikkakunnalle. Tällä hetkellä kuudella eri paikkakunnalla toimii yhteensä noin 200 mieskaveria. Uudellamaalla mieskaveritoimintaa järjestää edelleen Pienperheyhdistys ja muilla paikkakunnilla toimintaa järjestää paikallinen toimija Pienperheyhdistyksen mallin mukaisesti. Mieskaveritoimintaa järjestää Turussa Monipalvelukeskus Tsemppi, Kuopiossa Kuopion Ensikotiyhdistys ry ja Oulussa Oulun ensi- ja turvakoti sekä Vaasassa Vaasan ensi- ja turvakoti ry. Tampereella toiminta alkaa uudelleen Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n järjestämänä. Lahdessa toiminta alkaa Lahden ensi- ja turvakoti ry:n organisoimana syksyllä 2016.