Eeron ja Renen ystävyys kesti murrosiän kuohut

10.11.2022

Eero ja Rene tutustuivat, kun Rene oli melkein 8-vuotias. Siitä on nyt 23 vuotta. Kaverukset muistelevat menneitä vuosia, jolloin Renen suhtautuminen Eeroon muuttui ja kaveruus oli koetuksella. Renen äidin tuella ja kannustuksella on ollut matkan varrella iso merkitys.

Kuinka Eeron ja Renen kaveruus alkoi? Eero kävi ensin mieskaverikurssin ja tapasi sitten Renen äidin. Keskustelu sujui hyvin ja aikuiset päättivät järjestää kahdenkeskisen tapaamisen niin, että Eero jää odottelemaan, kun Rene tulee koulusta. Alussa Rene vierasti vähän.

Kaverukset tapasivat parin viikon välein pääasiassa Renen kotona ja Eeron kotipihalla, jossa leikittiin ja pelattiin myös pihan muiden lasten kanssa. Renen kasvaessa kaveruus ja yhdessä tekeminen muuttui. Mukaan tuli laskettelu, vaeltaminen ja moni muu laji. Suurin osa tapaamisista oli kuitenkin aika tavallista arjen tekemistä ja yhdessä olemista.

Jossain vaiheessa Renen murrosiässä tuli hankaluuksia. Kun Eero tuli paikalle, Rene vaan pelasi huoneessaan. Renellä oli omia tekemisiä, jotka kiinnostivat enemmän kuin Eeron tapaaminen. Eero puhui Renen äidin kanssa tilanteesta, ja äiti puhui Renelle, mutta sillä ei ollut silloin paljon vaikutusta. Omat ikäkaverit ja omat asiat olivat tärkeämpiä. Aika teki vähitellen tehtävänsä ja tilanne muuttui parempaan suuntaan.

Rene: “Äidin rooli tässä on ollut suurempi kuin, mitä mä varmaan tiedän tai osaan ajatella. En mä edes tiedä, miten hankalia tilanteita on sumplittu, mutta ilmeisesti jotenkin on onnistuttu, kun edelleen ollaan tekemisissä ja soitellaan ja tavataan.

Nykyään kaverukset muistelevat sitä vaihetta ja nauravat asialle yhdessä. Rene tosin ei muista sitä juurikaan. Eeron sanoin he ovat riittävän samanlaisia ja yhteistä tarttumapintaa on tarpeeksi, jotta kaveruus jatkuu hankaluuksista huolimatta.

Rene kertoo, että Eero merkitsee hänelle tosi paljon ja he ovat edelleen aika paljon tekemisissä. 

Pienenä sitä ei aina ajatellut sillä lailla. Eero on ollut miehenmalli, jota ei silloin muuten ollut. Murrosiässä tapaamiset harveni. Kun pahin vaihe oli ohi, muuttui Eero mieskaverista ystäväksi. Mä voin jutella Eeron kanssa kaikesta. Eero on niinku sydänystävä. Eeron kanssa on tullut juteltua kaikesta, kun on ollut ylä- ja alamäkiä. Ehkä jonkun toisen ihmisen kanssa ei olisi jatkunut näin pitkään. Eero on sellainen tekijätyyppi, jolla on aina ollut ideoita ja halu tehdä asioita yhdessä.

Eeron ja Renen kaveruus jatkuu edelleen, nyt aikuisina. Nykyään Rene kutsuu Eeron lastensa synttäreille, he keskustelevat urasuunnitelmista ja tavoitteista tai muista aikuisten asioista.

 

Haastattelusta editoineet Kaisli Syrjänen ja Jaana Hartikainen