Mieskaveritoiminta

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Toiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Välittäviä aikuisia ei ole lapsen elämässä koskaan liikaa. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu.

Kavereina toimivat miehet ovat aikuisia, eri-ikäisiä miehiä, joilla on aikaa ja halua viettää aikaa lapsen tai nuoren kanssa. Lapset ovat tavallisia, vähintään 4-vuotiaita lapsia, joilta syystä tai toisesta puuttuu yhteys isäänsä tai muihin miehiin. Lähtökohtana on, ettei toiminnassa ole tuettavia tai tukijoita.

Mieskaverit ja lapset tapaavat toisiaan keskimäärin 2–4 kertaa kuukaudessa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Tärkeintä on, että toiminta on kaikille osapuolille kivaa!

Mieskaveritoimintaa ympäri Suomen

Mieskaveritoiminta on alkanut Pienperheyhdistyksen jäsenistön – yksin lastaan kasvattavien äitien – aloitteesta vuonna 1992. Pikkukaveria ei jätetä -projektin (2012–2017) myötä Mieskaveritoimintaa vietiin RAY:n tuella uusille paikkakunnille.

Pienperheyhdistys ry toimii valtakunnallisena taustayhteisönä muiden järjestöjen ylläpitämälle mieskaveritoiminnalle sekä ylläpitää mieskaveritoimintaa Uudellamaalla. Pienperheyhdistys tukee ja opastaa kumppanijärjestöjään mieskaveritoiminnan järjestämisessä mm. tiedottamalla ja tarjoamalla yhteistyöverkoston. Mieskaverit-tavaramerkin omistaa Pienperheyhdistys ry.

Mieskavereita on toiminnassa 245, perheitä 228 ja lapsia 256. Koronasta huolimatta vuonna 2021 toimintaan lähti 30 uutta mieskaveria.

Uudellamaalla mieskaveritoimintaa järjestää Pienperheyhdistys ja muilla paikkakunnilla paikallinen toimija Pienperheyhdistyksen mallin mukaisesti. Mieskaveritoimintaa järjestää Oulussa Oulun ensi- ja turvakoti ry, Päijät-Hämeessä Lahden ensi- ja turvakoti ry, Tampereella Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Turussa Monipalvelukeskus Tsemppi ja Vaasassa Vaasan ensi- ja turvakoti ry.

  Mieskaveritoiminta mediassa  

Turvallisuussuunnitelma          Tietosuojaseloste          Saavutettavuusseloste