Mieskaverikoulutus

Mieskaveritoimintaan pääsee mukaan käymällä n. 15 tunnin koulutuksen. Kurssilla perehdytään mieskaveritoiminnan periaatteisiin ja käytäntöihin sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin. Muita aiheita ovat äitien, lasten ja miesten toiveet ja motiivit, ajankäyttö sekä yhden vanhemman perheiden monimuotoisuus.

Kurssi antaa mahdollisuuden tutkia, vastaako toiminta omia odotuksia eikä kurssiin osallistuminen edellytä toimintaan mukaan lähtemistä. Kurssin ohjaaja arvioi kurssilaisen soveltuvuutta tehtävään mm. henkilökohtaisella haastattelulla. Kurssilla jokainen mieskaveriksi haluava voi pohtia omaa motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan. Valmiuksia toimia mieskaverina on mahdollista miettiä myös yhdessä työntekijän kanssa esimerkiksi kurssiin kuuluvassa haastattelussa.

Kurssille osallistujan pitää antaa suostumus koulutuksen järjestäjälle rikostaustaotteen tilaamista varten. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Lue lisää rikostaustaotteesta. Lisätietoja eri paikkakuntien kursseista vasemmalla olevasta vihreästä kolmiosta.

Kurssin käyneiden kommentteja:

”Erilaiset kokemukset ja kertomukset mieskaverina olemisesta, myös käytännön asioiden läpikäynti on ollut hyödyllistä kuunneltavaa.”

”Mielestäni kurssipäivät olivat laadukkaita ja onnistuneita.”

”Kurssissa oli parasta hyvä henki, asiantuntemus, kokemus, realismi, avoin keskustelu, uusien ajatusten syntyminen ja uusien näkökantojen näkeminen.”

Lähde mieskaveriksi!

Tummanvihreä palloraita.