Lapselle mieskaveri

Frisbee pikkupojan kädessä.

Sivulta löydät tietoa mieskaveritoiminnasta ja hakuohjeita vapaaehtoisen mieskaverin hakemiseen lapsen tai nuoren kaveriksi.

Tervetuloa mukaan Mieskaveritoimintaan!

Mieskaveritoiminta alkaa aina äidin yhteydenotosta mieskaveriohjaajaan ja hakemuksen jättämisestä. Äidit perehdytetään Mieskaveritoimintaan henkilökohtaisessa tapaamisessa mieskaveriohjaajan kanssa. Tapaamisessa saa tietoa ja voi kysyä toiminnasta.

Kaverisuhde alkaa perehdytysten jälkeen äidin ja mieskaverin välisellä keskustelulla. Mieskaveritoiminnan ohjaaja pyytää aina äidiltä suostumuksen välittää yhteystiedot mahdolliselle mieskaverille, joka ottaa yhteyttä äitiin sopiakseen tapaamisen. On tärkeää käydä jo tutustumisvaiheessa läpi asioita, joista saattaa syntyä ristiriitoja ihmisten välille. Tarkoitus on, ettei lapselle muodostu liiallisia odotuksia, ennen kuin aikuiset ovat keskenään sopineet pelisäännöistä. Riittävän rauhallinen tutustuminen ja luottamuksen rakentuminen on edellytys pitkän kaverisuhteen luomiseksi.

Jos yhteistyö äidin ja mieskaverin välillä toimii, sovitaan lapsen tapaamisesta. Käytännössä toiminta jatkossa sisältää miehen ja lapsen tapaamisia keskimäärin 1–4 kertaa kuukaudessa. Tapaamiset voidaan järjestää sen mukaan, mitä kaverukset haluavat yhdessä tehdä. Tärkeintä on löytää rytmi ja säännöllisyys, joka sopii kaikkien osapuolten aikatauluihin. Ensiarvoisen tärkeää kaverisuhteen onnistumiselle on miehen ja äidin kyky sekä halu keskustella näkemyksistään ja ottaa esille myös hankalia asioita.

Mieskaverit ja lapset pyritään yhdistämään yhteisten kiinnostuksenkohteiden ja sopivan etäisyyden perusteella. Vaikka kaverin saaminen voi toisinaan kestää, joskus kaverin voi saada hyvinkin nopeasti.

Tällä hetkellä Mieskaveritoimintaa järjestetään UudellamaallaOulussaPäijät-HämeessäTampereellaTurussa ja Vaasassa.

Katso video Minnan lapsella on mieskaveri


Ohjeita mieskaverin hakemiseen

Hakemus on vapaamuotoinen. Ennen hakemuksen kirjoittamista, mietithän vielä, onko perheesi mieskaveritoiminnan kohderyhmää:

Mieskaveritoiminta on tarkoitettu yksin lastaan kasvattavien äitien (tai muun naispuolisen yksinhuoltajan) vähintään 4-vuotiaille lapsille, joilla ei ole yhteyttä isäänsä tai muihin miehiin. Mieskaveritoiminta ei ole tarkoitettu laitoksissa asuville lapsille, naisparien lapsille, tai lapsille, joiden isä ei ole äidin mielestä hyvä malli lapselle. Suhde isään voi olla hyvä, vaikka lapsi ja isä tapaisivatkin harvoin.

Mihin tarpeeseen mieskaveria haetaan? Onko lapsen/lasten ensisijainen tarve kaveri? Mieskaverit koulutetaan kavereiksi, joten jos lapsi tarvitsee erityistä tukea, harrastustoimintaa tai terapiaa/psyykkistä hoitoa, mieskaveritoiminta ei voi vastata tähän tarpeeseen.

Mieskaveritoiminta ei ole palvelutoimintaa, vaan vapaaehtoisuuteen perustuva kaveruussuhde, siksi on tärkeää, että sovittuja aikatauluja kunnioitetaan ja kaveruuteen kuuluvista asioista keskustellaan säännöllisesti ja avoimesti.

Mieskaveritoimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset miehet. Mieskaveritoiminnan tarkoitus on löytää lapsille kaveriksi turvallisia ja luotettavia miehiä, joilla on aikaa ja halua viettää aikaa heidän kanssaan – ei vastata mielikuvaan, minkälaisia miesten pitäisi olla.

Hakemuksessa huomioitavat asiat

Mieti mitä itse odotat kaveritoiminnalta? Miten se sopii perheen ajankäyttöön ja perheen ihmissuhteisiin? Mitä tarkoittaa, että mieskaveri on lasta varten? Miten äitinä voit parhaiten tukea lapsesi ja vielä toistaiseksi vieraan aikuisen miehen välistä kaveruutta? Millaisia käsityksiä sinulla on miehistä?

Kirjoita 1–2 sivua perheestäsi ja toiveistasi. Kirjoita sinulle ja lapsellesi tärkeimmistä asioista. Lapsi voi myös kirjoittaa tai piirtää jotain hakemukseen. Kerro ainakin näistä asioista:

Lapsen isä ja muut miehet: Millainen suhde lapsella on isäänsä? Miksi suhdetta ei ole tai miksi se ei toimi? Jos lapsi tapaa isäänsä, kuinka usein? Onko vanhemmilla yhteishuoltajuus ja miten isä suhtautuu mieskaverin hakemisen? Keitä muita miehiä lapsen elämässä on?

Lapsi: Mitä lapsi harrastaa? Mistä hän on kiinnostunut? Kuvaile vähän lapsen luonnetta.
Sisarukset: Jos mieskaveria haetaan vain yhdelle perheen lapsista, kerro miksi.

Koulu/päiväkoti/arki: Mikä menee hyvin ja mikä on hankalaa koulussa/päiväkodissa tai suhteessa kavereihin ja aikuisiin? Mitä teette yhdessä? Mikä tuo iloa ja mikä aiheuttaa riitoja ja erimielisyyttä

Odotukset: Mitä lapsi haluaisi tehdä mieskaverin kanssa? Mitkä ovat hänen odotuksensa ja toiveensa? Mitä sinä toivoisit heidän tekevän?

Kasvatusnäkemykset, arvot, elämäntavat: Mitkä kasvatusperiaatteet tai ideologiset ja vakaumukselliset asiat ovat niitä, joissa toivot toisen aikuisen olevan kanssasi samaa mieltä, ja noudattavan samaa linjaa ollessaan lapsesi kanssa? Missä asioissa voit joustaa, missä toivoisit toisen joustavan? Minkälaiseen mieheen sinä luotat ja millaista arvostat? Mitä asioita toisessa aikuisessa sinun on vaikea arvostaa tai hyväksyä? Mitkä asiat saattaisivat muodostua esteeksi hyvän kaverisuhteen rakentumisessa? Tupakanpoltto ja alkoholi; käytätkö itse ja miten suhtaudut mieskaverin mahdolliseen tupakointiin tai alkoholinkäyttöön?

Sairaudet, allergiat, erityistarpeet: Mainitse lapsen allergiat ja sairaudet (mm. lääkitystä vaativa sairaus, toimintaa rajoittava vamma tai ominaisuus, eläinallergia). Lapsen erityispiirteistä kannattaa mainita jo hakemuksessa, ettei ensimmäisessä tapaamisessa tule yllätyksiä. Kerro myös onko teillä kotieläimiä/lemmikkejä.

Muista myös nämä:

– oma nimesi
– osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– lapsen/lasten tiedot (etu- ja sukunimi, syntymäaika eli päivä, kuukausi ja vuosi)

Mieskaverihakemus on luottamuksellinen. Hakemuksen avulla kullekin lapselle etsitään mahdollisimman sopiva kaveri.

Lähetä hakemuksesi oman alueesi ohjaajalle, joka on sinuun yhteydessä. Mieskaverin saaminen edellyttää sitoutumista yhteisiin toimintatapoihin.

Jos kirjoittaminen on sinulle syystä tai toisesta hankalaa, ota yhteyttä oman alueesi mieskaveritoiminnan ohjaajaan.

Pidä hakemuksesi tallessa. Aikaa voi kulua jonkin verran ennen kaverisuhteen alkua – on hyvä pitää mielessä asiat, joita ajattelit hakiessasi mieskaveria.

Muistathan pitää meidät ajan tasalla osoitteenmuutoksista sekä muutoksista mieskaveritarpeessa. Ilmoitathan myös, jos lapsesi saa tukihenkilön/kummi-isovanhemman tms. muualta.

Sivun vasemmassa reunassa olevasta kolmiosta voit valita oman paikkakuntasi yhteystiedot.

Kaikkien paikkakuntien yhteystiedot

Tietosuoja mieskaveritoiminnassa