Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Pienperheyhdistys ry
Luvan antaja: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2017/1354
Myöntämisajankohta: 22.12.2017
Toimeenpanoaika ja -alue: 22.12.2017–21.12.2019, koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerättävät varat käytetään palvelujen ja toiminnan tarjoamiseen tukea tarvitseville lapsiperheille sekä lasten ja perheiden vapaaehtoisten tukihenkilöiden rekrytointiin ja koulutukseen ja Mieskaveripäivien järjestämiseen.