Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Pienperheyhdistys ry
Luvan antaja: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2020/137
Myöntämisajankohta: 13.2.2020
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.3.2020–28.2.2022, koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerättävät varat käytetään palvelujen ja toiminnan tarjoamiseen tukea tarvitseville lapsiperheille, lasten ja perheiden vapaaehtoisten tukihenkilöiden rekrytointiin ja koulutukseen sekä Mieskaveripäivien järjestämiseen.