Saavutettavuusseloste

30.4.2023

Saavutettavuudella tarkoitetaan havaittavuuteen, hallittavuuteen, toimintavarmuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä periaatteita ja tekniikoita. Saavutettavuus on palveluiden toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä, ja se takaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta toimintarajoitteista. 

Saavutettavuustoimenpiteet ja saavutettavuusselosteen on tehnyt Pienperheyhdistyksen viestintäkoordinaattori, jonka arvion mukaan sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuden tila

  • Asiat esitetään tekstissä lyhyesti, selkeästi ja tutuin käsittein.
  • Otsikoinnit toimivat hierargisesti.
  • Kuvissa ja infograafeissa on kuvatekstit.
  • Lomakeissa on täyttöohjeet.
  • Sivuston väritys, kuvien ja kuvapalkkien selkeys ja kontrastit on huomioitu.

Lisätietoja

Saavutettavuusvaatimukset

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet – WCAG 2.1 lain vaatimukset

Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa

Tämä saavutettavuusseloste päivitetään kerran vuodessa. Sivuston saavutettavuudesta voi lähettää palautetta Pienperheyhdistyksen viestintäkoordinaattorille: jaana.hartikainen@pienperhe.fi