Saavutettavuusseloste

Saavutettavuus on palveluiden toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä – esimerkiksi teknisesti, visuaalisesti ja sisällöllisesti toimivat kotisivut. Saavutettavuus takaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Noin miljoona ihmistä Suomessa hyötyy paremmasta saavutettavuudesta.

Saavutettavuudella tarkoitetaan havaittavuuteen, hallittavuuteen, toimintavarmuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä periaatteita ja tekniikoita, joita noudatetaan saavutettavuusdirektiivin tultua voimaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä.

Saavutettavuusdirektiivi tulee mieskaverisivujen osalta voimaan 23.9.2020. Saavutettavuustoimenpiteet ja saavutettavuusselosteen on tehnyt Pienperheyhdistyksen viestintäkoordinaattori, jonka arvion mukaan sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuden tila

  • Asiat esitetään tekstissä lyhyesti, selkeästi ja tutuin käsittein.
  • Tekstissä käytetään väliotsikoita, jotka jäsentävät sisältöä.
  • Kuvat, infograafit, tiedostot sisältävät alt-tekstit, jotka selittävät kuvien sisältämää informaatiota.
  • Lomakeissa on täyttöohjeet.
  • Sivuston väritys, kuvien ja kuvapalkkien selkeys ja kontrastit on huomioitu.

Sisuston puutteet

  • Kuvagallerian vanhoista kuvista puuttuvat alt-tekstit.
  • Vanhoissa videossa ei ole tulkkausta eikä tekstitystä.

Lisätietoja

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Verkkosisältöjen saavutettavuus sosiaalisessa mediassa

Tämä saavutettavuusseloste päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Sivuston saavutettavuudesta voi lähettää palautetta Pienperheyhdistyksen viestintäkoordinaattorille: jaana.hartikainen@pienperhe.fi