Usein kysytyt kysymykset

Mitä on Mieskaveritoiminta?

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoiset aikuiset miehet ja pikkukaverit tapaavat mukavan yhdessäolon merkeissä. Pikkukaverit asuvat äidin kanssa ja heidän yhteytensä isään on heikko.

Minkä ikäisiä mieskaverit yleensä ovat?

 Suurin osa on 25–65-vuotiaita.

Minkä ikäisiä ovat pikkukaverit?

 Kaveruuden aloittaessa lapset ovat yleensä 4–12-vuotiaita, joskus vanhempiakin.

Voivatko tytötkin osallistua toimintaan?

Tottakai voivat, tytöt ovat aivan yhtä tervetulleita toimintaan mukaan kuin pojatkin.

Miten mieskaveria haetaan? 

Hakemiseen löytyy selkeät ohjeet täältä. Hakemuksessa kerrotaan lapsesta ja lapsen harrastuksista, perheen arjesta, lapsen isäsuhteesta, allergioista ja muista erityistarpeista. Mieskaveritoiminnan ohjaaja auttaa, jos tarvitset apua hakemuksen kirjoittamisessa.

Onko äiti läsnä lapsen ja mieskaverin tapaamisissa?

Ei ole. Alkututustumisen jälkeen lapsi ja mieskaveri tapaavat kahdestaan ja äiti voi sillä aikaa tehdä omia asioita.

Miten prosessi etenee, kun hakemus on lähetetty?

Hakemuksen jälkeen pikkukaverille etsintään sopivaa mieskaveria. Mieskaveria etsittäessä katsotaan, miten harrastukset, luonteet, arvot ja odotukset täsmäävät. Sopivan mieskaverin löydyttyä, pikkukaverin äidille ilmoitetaan ja pyydetään lupaa luovuttaa yhteystiedot mieskaverille. Mieskaveri ottaa äitiin yhteyttä. Mieskaveri ja äiti tapaavat keskenään ilman lasta ja keskustelevat. Sen jälkeen äiti, mieskaveri ja lapsi tutustuvat toisiinsa ja viettävät aikaa keskenään. Kun kaikista tuntuu hyvältä, voivat mieskaveri ja lapsi tavata kahdestaan.

Pitääkö äidin ja mieskaverin olla samaa mieltä kaikista asioista?

Ei tarvitse, kunhan yhteistyö lapsen tapaamisiin liittyen onnistuu ja molemmat hyväksyvät toistensa toimintatavat.

Kuinka usein mieskaveri ja lapsi tapaavat? Mitä yhdessä puuhataan?

Nämä asiat sovitaan pikkukaverin, äidin ja mieskaverin kesken. Useat kaverukset näkevät 2-4 kertaa kuukaudessa. Puuhailla voi kaikkea sellaista, jota molemmat haluavat. Yleisimmin ulkoillaan ja kokeillaan uusia lajeja, mutta pikkukaverin kanssa voi tehdä myös ihan arkisia asioita, kuten laittaa ruokaa tai lenkittää koiraa.

Mitä mieskaverilta vaaditaan?

Kaikki miehet ovat tervetulleita toimintaan omana itsenään. Mieskaveriksi ryhtyessä käydään 15 tunnin koulutus, jossa perehdytämme mieskaverin tarkemmin toiminnan periaatteisiin. Sen lisäksi tarkastamme kaikkien mieskaveriksi haluavien rikostaustaotteet.

Voiko mieskaverilla olla useampi pikkukaveri?

Kyllä voi, jos hän kokee, että hän voi antaa aikaansa ja läsnäoloa useammalle pikkukaverille. Pikkukaverilla ei kuitenkaan voi olla useampaa mieskaveria samaan aikaan. 

Voiko saman perheen useammalle lapselle hakea mieskaveria?

Jotkut mieskaverit toimivat kavereina sisaruksille. Silloin sovitaan, viettääkö mieskaveri aikaa esimerkiksi molempien sisarusten kanssa yhdessä vai erikseen. 

Mitä sitten, kun pikkukaverista tulee täysi-ikäinen?

Toiminnan tavoitteena on pitkäaikaiset kaverisuhteet, joten toivottavasti kaveruus jatkuu tästä eteenpäinkin.

Tervetuloa mukaan toimintaan!