Usein kysytyt kysymykset

Mitä on mieskaveritoiminta?

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoiset aikuiset miehet ja pikkukaverit tapaavat mukavan yhdessäolon merkeissä. Pikkukaverit asuvat äidin kanssa, eikä heillä ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.

Minkä ikäisiä mieskaverit yleensä ovat?

Mieskavereista nuorimmat ovat vähän alle kolmikymppisiä ja vanhimmat noin seitsemänkymppisiä. Suurin osa on 30–65-vuotiaita.

Minkä ikäisiä ovat pikkukaverit?

Lapsia on kaikenikäisiä väliltä 4–17-vuotta. Kaveruuden aloittaessa lapset ovat yleensä noin 4-12-vuotiaita.

Voivatko tytötkin osallistua toimintaan?

Tottakai voi, tytöt ovat aivan yhtä tervetulleita toimintaan mukaan kuin pojatkin.

Miten mieskaverin hakeminen pikkukaverille tapahtuu? Mitä hakemuksessa kysytään?

Hakemiseen löytyy selkeät ohjeet täältä. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja säilyttää lähettämisen jälkeen. Hakemuksessa kysytään lapsesta ja lapsen harrastuksista, perheen arjesta, lapsen isäsuhteesta, allergioista, ja muista erityistarpeista. Mieskaveritoiminnan ohjaaja auttaa, jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä.

Onko äiti läsnä lapsen ja mieskaverin tapaamisissa?

Ei ole. Alkututustumisen jälkeen lapsi ja mieskaveri tapaavat kahdestaan ja äiti voi sillä aikaa tehdä omia asioita.

Miten prosessi etenee, kun hakemus on lähetetty?

Hakemuksen jälkeen pikkukaverille etsintään sopivaa mieskaveria. Mieskaveria etsittäessä katsotaan, miten harrastukset, luonteet, arvot ja odotukset täsmäävät. Sopivan mieskaverin löydyttyä, pikkukaverin äidille ilmoitetaan ja pyydetään lupaa luovuttaa yhteystiedot mieskaverille. Mieskaveri ottaa äitiin yhteyttä. Mieskaveri ja äiti tapaavat keskenään ilman lasta ja keskustelevat. Sen jälkeen äiti, mieskaveri ja lapsi tutustuvat toisiinsa ja viettävät aikaa keskenään. Kun kaikista tuntuu hyvältä, voivat mieskaveri ja lapsi tavata kahdestaan.

Pitääkö äidin ja mieskaverin olla samaa mieltä kaikista asioista?

Ei tarvitse, kunhan yhteistyö lapsen tapaamisiin liittyen onnistuu.

Kuinka usein mieskaveri ja lapsi tapaavat? Mitä yhdessä puuhataan?

Nämä asiat sovitaan pikkukaverin, äidin ja mieskaverin kesken. Useat kaverukset näkevät keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa. Puuhailla voi kaikkea sellaista, jota molemmat haluavat. Yleisimmin ulkoillaan ja kokeillaan uusia lajeja, mutta pikkukaverin kanssa voi tehdä myös ihan arkisia asioita, kuten laittaa ruokaa tai lenkittää koiraa.

Mitä mieskaverilta vaaditaan?

Kaikki miehet ovat tervetulleita toimintaan omana itsenään! Mieskaveriksi ryhtyessä käydään 15 tunnin koulutus, jossa perehdytämme mieskaverin tarkemmin toiminnan periaatteisiin. Sen lisäksi tarkastamme kaikkien mieskaveriksi haluavien rikostaustaotteet.

Voiko mieskaverilla olla useampi pikkukaveri?

Kyllä voi, jos hän kokee, että hän voi antaa aikaansa ja läsnäoloa useammalle pikkukaverille. Pikkukaverilla ei kuitenkaan voi olla useampaa mieskaveria samaan aikaan. 😊

Voiko saman perheen useammalle lapselle hakea mieskaveria?

Voi kyllä! Jotkut mieskaverit toimivat kavereina sisaruksille. Silloin sovitaan, viettääkö mieskaveri aikaa esimerkiksi molempien sisarusten kanssa yhdessä vai erikseen. Sisaruksille mieskaverin saaminen voi kestää pidempään.

Mitä sitten, kun pikkukaverista tulee täysi-ikäinen?

Lapsen ollessa täysi-ikäinen hän ei enää kuulu mieskaveritoimintaan. Olemme kuitenkin kuulleet monista kaveripareista, joilla ystävyys on jatkunut vielä aikuisenakin. Jos ystävyys on toimivaa, miksipä sitä ei voisi jatkaa vanhempanakin. 😊

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lue tarinoita Mieskaveritoiminnasta